HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÚC

Ngành ưu tiên định cư   Tư vấn trực tuyến

Tiện lợi – Một đơn xin nhập học cho 3 trường
Nhanh chóng – Nhận thư mời nhập học sau 2 ngày làm việc

Hệ thống giáo dục Úc chấp nhận sinh viên quốc tế cho tất cả các bậc học từ tiểu học, trung học, tới đào tạo nghề, đào tạo đại học và sau đại học. Ngoài ra, sinh viên quốc tế cũng có thể tham gia các khóa học tiếng Anh hoặc các khóa học ngắn hạn khi đang làm việc hoặc du lịch tại Úc.

Dù bạn theo học ở trình độ nào và trong bao lâu, chất lượng giáo dục luôn được đảm bảo và du học sinh quốc tế luôn được bảo vệ bởi luật pháp.