HỌC BỔNG ÚC

Ngành ưu tiên định cư Tư vấn trực tuyến

Tiện lợi – Một đơn xin nhập học cho 3 trường
Nhanh chóng – Nhận thư mời nhập học sau 2 ngày làm việc

Học bổng Chính phủ

TÊN HỌC BỔNG LỢI ÍCH NGÀY HẾT HẠN CẤP ĐỘ
Australia Awards Fellowships $10,000 – $20,000  TBA Phát triển chuyên môn
Australian Award Schorlarship Được miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí và phụ cấp khác 12/31/2017
Endeavour Postgraduate Scholarship Lên đến $272,500 (Tiến sĩ), hoặc $140,500 (Thạc sĩ)  TBA Thạc sĩ / Tiến sĩ nghiên cứu
Endeavour Research Fellowship Lên đến $24,500  TBA Dành cho các nghiên cứu ngắn hạn cho Thạc sĩ, Tiến sĩ và PostDoc
Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarship Lên đến $131,000  TBA Cao đẳng
Endeavour Executive Fellowship Lên đến $18,500  TBA Phát triển chuyên môn

Học bổng từ các trường

Hãy chọn một trường để xem học bổng:

Hãy chọn một trường để xem học bổng: