Sự kiện & Thành viên

Đăng ký tham gia sự kiện Đăng ký thẻ thành viên iae
iae Edu Net tổ chức hơn 100 sự kiện hàng năm!
Giảm giá lên đến 50% xung quanh Brisbane với thẻ thành viên iae!

Các sự kiện của iae Việt Nam

Các sự kiện của iae Việt Nam

WHOA, AMAZING!!!

Thẻ thành viên

Thẻ thành viên

Miễn phí các dịch vụ

  • Miễn phí dịch vụ lần đầu
  • Miễn phí tư vấn di trú
  • Miễn phí tư vấn du học
  • Wi-Fi và sử dụng máy tính miễn phí

Lợi ích Chung

  • Nhiều sự kiện và hội nghị phong phú
  •  Sách học giá rẻ (Ielts, Tiếng Anh)
  •  Giảm giá copy và in ấn (7c)
  • Hội chợ giáo dục và di trú