Thành Viên

Đăng ký tham gia sự kiện Đăng ký thẻ thành viên iae
iae Edu Net tổ chức hơn 100 sự kiện hàng năm!
Giảm giá lên đến 50% xung quanh Brisbane với thẻ thành viên iae!

Thẻ thành viên

Thẻ thành viên

Miễn phí các dịch vụ

  • Miễn phí dịch vụ lần đầu
  • Miễn phí tư vấn di trú
  • Miễn phí tư vấn du học
  • Wi-Fi và sử dụng máy tính miễn phí

Lợi ích Chung

  • Nhiều sự kiện và hội nghị phong phú
  •  Sách học giá rẻ (Ielts, Tiếng Anh)
  •  Giảm giá copy và in ấn (7c)
  • Hội chợ giáo dục và di trú