THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Master of Business Administration (MBA)

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Video source from Queensland University of Technology
(QUT, CRICOS 00213J)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Quản lí (Manager)
 • Quản lí Kinh doanh (Business Manager)
 • Quản lí Dự án (Project Manager)
 • Giám đốc điều hành (CEO)
 • Chuyên viên Phân tích thị trường (Market Research Analyst)
 • Quản lí Quảng cáo (Advertising Manager)
 • Quản lí Marketing (Marketing Manager)
 • Quản lí Tài chính (Finane Manager)
 • Giám đốc Tài chính (CFO)
 • Quản lí Rủi ro và bảo hiểm (Risk and Insurance Manager)
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
 • Học kì III (tháng 11)
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 6.0 – 7.0
 • TOEFL iBT 90 (20 cho mỗi band)
Danh sách môn học
 • Quản trị Chiến lược (Strategic Management)
 • Khởi nghiệp (Entrepreneurship)
 • Luật Kinh doanh (Business Law)
 • Quan hệ Công chúng (Public Relation)
 • Truyền thông tích hợp (Intergrated Marketing Communication)
 • Marketing cho Nhà quản lí (Marketing for Managers)
 • Chiến lược Kinh doanh (Business Strategy)
 • Quản trị Thay đổi (Management of Change)
 • Quản trị bền vững hiệu quả (Managing Sustainability Effectively)
Điều kiện đặc biệt
 • GMAT
 • Ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lí

Đăng ký nhập học Tư vấn Trực tuyến

BẬC HỌC
Thạc sĩ: 2 Năm

Thạc sĩ

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

QLD QUT, UQ,  Griffith University, Bond University, USQ, JCU, USC, CQU
VIC Monash University,  RMIT, Victoria University, Deakin University, La Trobe University, Swinburne University
NSW UNSW, Macquarie University, UTS, University of Newcastle, Charles Sturt University,  UNE, UWS, UOW, SCU
SA University of Adelaide, Flinders University
WA UWA, Curtin University, ECU, Murdoch University
ACT ANU
TAS UTAS
NT Charles Darwin University

Tăng trưởng với tỉ lệ
13.5%
trong 5 năm

Dựa theo dữ liệu từ www.joboutlook.com.au