THỊ THỰC SINH VIÊN

Student Visa (Subclass 500)

  Các ngành ưu tiên định cư Tư vấn trực tuyến

Thị thực này cho phép sinh viên được ở tại Úc để theo học toàn thời gian trong một cơ sở giáo dục được công nhận.

Yêu cầu
 • Đăng kí và được chấp nhận vào học toàn thời gian cho những khoá học được công nhận cho sinh viên quốc tế tại một cơ sở giáo dục ở Úc được công nhận
 • Nếu như bạn dưới 18 tuổi, bạn phải sắp xếp nơi ở và người giám hộ và chăm sóc thích hợp cho khoảng thời gian học tập tại Úc.
Các bậc học
 • Khoá học Anh ngữ
 • Tiểu học hoặc trung học
 • Học nghề
 • Cao đẳng hoặc đại học
Thời hạn Visa
 • Phụ thuộc vào thời gian khoá học
Danh sách các giấy tờ cần thiết
Giấy tờ bắt buộc
 • Chứng nhận ghi danh (CoE)
 • Bản copy hộ chiếu
 • Bảo hiểm y tế
 • Giấy tuyên bố mục đích và năng lực
Giấy tờ có thể sẽ yêu cầu
 • Chứng minh tài chính
 • Sơ yếu lý lịch hoặc lý lịch nghề nghiệp
 • Chứng nhận việc làm
 • Kiểm tra sức khoẻ
 • Trình độ Anh ngữ
Lệ phí hồ sơ xin Visa
Visa subclass Du học sinh
(Subclass 500)
Người bảo hộ Học sinh
(Subclass 590)
Lệ phí hồ sơ  $550 $550
Nếu có người phụ thuộc và trên 18 tuổi, đóng thêm  $410  –
Nếu có người phụ thuộc và dưới 18 tuổi, đóng thêm $135  –
Lệ phí thêm cho lần nộp thứ 2 trở đi $700 $700

*Có điều kiện và điều khoản kèm theo