Nhóm trường Đại học Công nghệ

AUSTRALIAN TECHNOLOGY NETWORK (ATN)

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

Tiện lợi – Một đơn xin nhập học cho 3 trường
Nhanh chóng – Nhận thư mời nhập học sau 2 ngày làm việc

Australian Technology Network (ATN)

lấy nguồn từ kênh Youtube của Australian Technology Network
(ATN, www.atn.edu.au)

Nhóm trường đại học công nghệ của Úc bao gồm 5 trường đại học:

Điểm nổi bật nhất của nhóm này là các trường đại học trẻ với đường hướng nghiên cứu và giảng dạy có tính thực tiễn rất cao. Các trường này chú trọng vào hợp tác công nghiệp, và nghiên cứu có tính thực tiễn cao. Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm, thực tập trong môi trường làm việc thực tiễn.

Các trường đại học trong nhóm này cũng là những trường đại học mới với cơ sở vật chất hiện đại, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong học tập và nghiên cứu.

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều sinh viên đã lựa chọn các trường đại học thuộc nhóm này vì môi trường học tập năng động và thực tiễn.